kfjangljghalrhjglfjhgbhjgblhjgfsbj
kfjangljghalrhjglfjhgbhjgblhjgfsbj
kfjangljghalrhjglfjhgbhjgblhjgfsbj
Lečenje Biljem - Lekovito bilje Tošić
 biljna-medicina-tosic  

Terapeutsko delovanje lekovitog bilja zasniva se na vezi  između bio-hemijske strukture aktivnih supstanci biljaka i njihovog farmako-dinamskog terapeutskog delovanja na organizam. Složenost biohemijskog sastava biljaka koje od 2-3 a vrlo često  i do 30-40 identifikovanih elemenata kod pojedinih vrsta, objašnjava terapeutsko delovanje jedne iste biljke kod različitih bolesti. Efikasnost prirodnih sredstava, kada je u pitanju preventiva i samo lečenje, kao u ostalom i u alopatskoj (zvaničnoj) medicini, zavisi od kompletne i dobre dijagnoze. Mada izgleda jednostavna i svima razumljiva, fitoterapija je određena pojedinim principima i ograničenjima. Treba je dobro upoznati i razumeti, kako ne bi dospeli u krajnost da je pretvorimo u lek sa "čudotvornim dejstvom" - lek koji leči svaku bolest.
Prirodne lekove moramo primenjivati stručno i uz lekarsku asistenciju, da bi se očuvala njena vrednost i izbegle kompromitujuće situacije koje nastaju kada se fitoterapijom bave neuki često polupismeni ljudi - bez ikakvog fitofarmakološkog ili medicinskog znanja .Fitoterapeutski preparati ne trebaju biti predstavljeni kao put u lečenje izolovan i nezavisan od drugih terapijskih postupaka i sredstava. Lečenje biljem i  savremena medicina se  sve više upotpunjuju , potpomažući lečenje različitih bolesti.  Fitoterapija olakšava morfo-funkcionalnu regeneraciju organizma i učvršćuje njegov imuno-biološki to jest odbrambeni sistem. Priroda nam velikodušno nudi svoju saradnju, podršku i smernice u cilju obnove vitalnosti ljudskog organizma. Cenimo dakle prirodu i trudimo se da razumemo i prihvatimo njenu poruku čovečanstvu.

Lečenje lekovitim biljem - Biljni preparati

Preparati na biljnoj bazi 


 
Design by 1